MENU
Aula_close Layer 1

Digitalisering og BOYD

BYOD 4-9 årgang på Fælleshåbsskolen.

Vejle Kommune har med de sidste 2 digitaliseringsstrategier understøttet, at skolerne implementerer BYOD (bring your own device) som bærende element i forbindelse med den hardware, eleverne skal have til rådighed i undervisningen. Det ser vi på Fælleshåbsskolen som en fantastisk mulighed for at alle elever fra 4-9 årgang kan have et device til rådighed i alle undervisningssituationer. Vi opfordrer og ønsker derfor, at a​lle elever på 4­-9 årgang medbringer deres eget device til undervisningen hver dag.​

Et device er i vores optik en bærbar eller en tablet. En smartphone går ikke ind under dette begreb. I den forbindelse etableres opbevaringsmuligheder for eleverne samt opladningsmuligheder. Af lovmæssige årsager har skolen ikke forsikring. Det påhviler således eleven at forsikre eget udstyr. Det er normalt dækket via en almindelig indboforsikring. Skolen har aldrig oplevet tyverier af bærbare eller tablets.

Fælleshåbsskolen forventer, at en øget brug af IT og digitale læremidler vil hæve kvaliteten af undervisningen og give en øget fokus på læring og læremidler. Vi forventer
også, at øget brug af digitale læremidler kan hæve kvaliteten af læringen for den enkelte elev. Et vigtigt område er elever med særlige forudsætninger, jvf. folkeskolereformen.

IT og digitale læremidler vil lette arbejdet med differentierede læringsformer og give andre muligheder for at inkludere elever med særlige behov i læringssituationerne på skolen.

Infrastruktur og tekniske krav

Skolen har trådløse access points, gigabit­forbindelse og interaktive whiteboards med projektor og lyd i alle lokaler Der er således båndbredde nok til alle elever. Vi forventer på sigt, at en elev har 2 devices, der kan gå på nettet. Der er ikke særlige tekniske krav til et device. I dag kan alle alm. bærbare, tablets eller ipads benyttes i undervisningen.

Skolen vil investere i it­-udstyr på følgende måde:

Til elever på 4­-9 årgang, der ikke selv har midler til en enhed, tilbyder skolen en låne­bærbar. ­ Til elever på 0­-3 årgang tilbydes klassesæt af bærbare computere i et vist omfang.
Elever tilbydes elevskabe via elevskab.dk til opbevaring af udstyr.
Alle klasseværelser har interaktive whiteboards.

Forventninger, mål og fokuspunkter:

Vi forventer ikke, at BYOD medfører besparelser for skolen, men en kvalitativt bedre undervisning. Fælleshåbsskolen råder over ­ og indkøber ­ digitale læremidler til undervisningen, der understøtter vores faglige mål og læringssyn. Digitale læremidler er altid på licensbasis. 

En stor del af vores læremidler skal fremover indkøbes som digitale materialer og vi har over de seneste 3 år været i stand til markant at udbyde skolens udbud af digitale læremidler til gavn for eleverne. Skolens digitale midler ønskes derfor fortsat målrettet mod:

 • ●  IT og medier bruges i den daglige undervisning på hele skolen.

 • ●  Medarbejdere får mulighed for IT kompetenceudvikling.

 • ●  Elever med et særlige forudsætninger, fx fagligt stærke eller elever med læsevanskeligheder faciliteres kvalitativt bedre.

 • ●  Vi har høj fokus på, at når elever har deres eget device med, så bruger de det i undervisningen til at producere med.

 • ●  Vores læringsbegreb og læringssyn kobles med folkeskolereformen og indsatsområdet

  Skolen i Bevægelse. IT giver mulighed for nye undervisningsformer og metoder, der skal afprøves.

  Digital kommunikation, videndeling og organisering

  Skolen kommunikerer med forældre og personale ved hjælp af Skoleintra, der bruges som primær videndelingsplatform sammen med Google Apps.

 • ●  Vi arbejder cloudbaseret via gratisprogrammer eller abonnement, fx skoletube.

 • ●  PLC placeres centralt til at supportere digitaliseringen, fx til sparring, support, teknisk

  hjælp, indkøb af digitale læremidler osv.

 • ●  Der udarbejdes retningslinjer for elevers og personales ageren på sociale medier ift.

  arbejdet på Fælleshåbsskolen.

  Elev til elev hjælp

  Når eleverne selv medbringer udstyr vil der være en del tekniske spørgsmål som ikke nødvendigvis forældre eller hjemmet kan svare på. Derfor vil der være et behov for teknisk hjælp på skolen. Denne hjælpe organiseres via PLC. Mulige tiltag her er bl.a. mediepatrulje for elever med læsevanskeligheder, digital dannelse osv. Desuden er ansat en tekniker 25 timer om ugen.

  Evaluering og opfølgning

  Der evalueres løbende på BYOD i forskellige udvalg på Fælleshåbsskolen.