Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

10+ er Vejle Kommunes særligt tilrettelagte forløb i 10. klasse

10+ er Vejle Kommunes særligt tilrettelagte forløb i 10. klasse

Vision og værdier

Vision og værdier omkring det inkluderende læringsmiljø på UCV:

 • Alle skal opleve, at det giver mening at komme i skole hver dag
 • Alle skal indgå i meningsfulde faglige og sociale sammenhænge
 • Alle skal opleve, at de kan bidrage
 • Alle skal have mulighed for udvikling og læring

På UCV betragter vi, det som en forudsætning for læring, at undervisningen tilpasses den unge, så der er balance mellem krav/udfordringer og de faglige, personlige og sociale forudsætninger.

Medarbejdergruppen består af kvalificerede og kompetente lærere, der primært varetager det særligt tilrettelagte forløb i 10+.

Kvaliteter i 10+ forløbet

På UCV vil de unge i det særligt tilrettelagte 10+ forløb blive en del af et skolemiljø, der bl.a. er:

 • Et anerkendende læringsmiljø med fokus på relationens betydning for udvikling og læring
 • Et godt indarbejdet kontaktlærerordning med tæt støtte, vejledning og opfølgning
 • Fleksibel struktur med mulighed for fleksibel holddannelse
 • Målbevidst arbejde med personlige, sociale kompetencer til at tage ansvar i forhold til deres uddannelse og udvise tillid til egne muligheder
 • Afklaring omkring og forberedelse til at komme videre i en ungdomsuddannelse

 

Hvordan er hverdagen i 10+

Eleverne møder oftest i tidsrummet 8.00-14.00. I hverdagen vil undervisningen i 10+ i dansk, matematik og engelsk foregå på mindre hold.

Der kan være mulighed for at indgå på faghold i det almene 10. klasseforløb, herunder tysk og fysik.

Den praktiske musiske undervisning på skolen er tilrettelagt som halvårlige temaprojekter. Hvert efterår og forår vælger eleverne mellem temaprojekter indenfor områderne:

  • Science og digital produktion
  • Film
  • Design, kunst og håndværk
  • International og samfund
  • Parat til start
  • Idræt på tværs
  • Musik og performance

Eleverne i 10+ danner deres egne kontaktgrupper med 6-8 elever, og til hver kontaktgruppe er der tilknyttet en kontaktlærer. Eleverne i 10+ deltager i storgruppemøder og øvrige fællesarrangementer på UngdomsCenter Vejle ligesom eleverne deltager i den årlige Introcamp samt studietur.

 

Vejledning og uddannelsesafklaring

I 10+ er der tilknyttet to UU-vejledere. Der er 2-4 ugers brobygning og praktik som tilrettelægges efter behov. Eleverne har også en projektopgave som i 10. klasse hedder Obligatorisk Selvvalgt Opgave. Der er mulighed for ekstra praktik/brob.

Afgangsprøver

Eleverne i 10+ har mulighed for at gå til afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk eventuelt også tysk og/eller fysik.

Målgruppen

Elever som tidligere har gået i et specialtilbud kan visiteres til 10+. Andre elever kan visiteres, hvis det skønnes at den unge har et ekstra behov. Vi skelner mellem tre primære målgrupper i det særligt tilrettelagte forløb 10+ på UCV:

 • Elever med generelle indlæringsvanskeligheder
 • Elever med diagnoser indenfor bl.a. angst, Aspergers og autisme
 • Elever med lettere socioemotionelle vanskeligheder.

 

Visitation

Visitation til tilbuddet i 10. klasse på UCV foretages af det centrale visitationsudvalg. Papirerne til visitationen laves i samarbejde med PPR, UU- vejleder og elevens egen skole.

Spørgsmål vedr. 10+ på UCV kan rettes til: Jytte Jensen, Viceskoleleder, tlf. 2034 9938