Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for understøttende undervisning.

Formål

Den understøttende undervisning bidrager til, at eleverne får mulighed for, at lære på forskellige måder med en høj grad af kobling mellem teori og praksis.

Mål

 • Den understøttende undervisning tager i så høj grad som muligt udgangspunkt i elevens forudsætninger og behov og bidrager til et rigt læringsudbytte.
 • Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning sætter fokus på virkelighedsnære problemstillinger, der er relevante for eleven.
 • Skolen tilstræber, at eleverne gennem den understøttende undervisning bliver uddannelsesparate.
 • Skolen tilstræber, at eleverne gennem den understøttende undervisning kan afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer, eleverne tilegner sig i den fagopdelte undervisning.
 • Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning inddrager personer med andre relevante kompetencer end det fastansatte personale i den understøttende undervisning.
 • Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning indeholder:
 • Praktiske og emneorienterede forløb.
 • Træning af faglige og sociale færdigheder.
 • Særlige talentforløb for fagligt stærke elever.
 • Særlige faglige udviklingsforløb for fagligt svage elever.
 • De obligatoriske emner/De timeløse fag (fx trafik, web-etik og seksualundervisning).
 • Løbende elevsamtaler om læringsmål med individuel feedback og opfølgning.
 • Motion og bevægelse.
 • Skolen tilstræber, at den understøttende undervisning gennemføres, så alle elever får en varieret skoledag.
 • Skolen tilstræber, at eleven i den enkelte skoledag får mulighed for motion og bevægelse, der er tænkt pædagogisk sammen med den faglige undervisning.
 • Skolen tilstræber, at alle elever flere gange om ugen får lektiehjælp og faglig fordybelse, med varierede og differentierede læringsformer.
 • Skolen tilstræber, at elever og forældre bliver informeret om formålet og indholdet i konkrete aktiviteter.
 • Skolen tilstræber at inddrage forældrenes viden og erfaring i den understøttende undervisning.

 

Tilbage til oversigt principper