Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip vedr. afholdelse af fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.

Formål

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften på skolen.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab.
 • Skolen tilstræber at tilbyde fællesarrangementer med aktiviteter og forestillinger til alle klassetrin.
 • Skolen tilstræber af afholde f.eks. morgensamling som et ugentligt samlingspunkt for hele skolen.

Ekskursioner og lejrskoler

Formål

Ekskursioner og lejrskoler skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, styrke sammenhængskraften på skolen og mellem skolen og samfundet.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at elever og forældre er informerede om planlagte ekskursioner i god tid – både i forhold til praktiske omstændigheder og læringsmål.
 • Skolen tilstræber, at niveauet for elevernes lommepenge på ekskursioner og lejrskoler kommer på dagsordenen for et forældremøde.
 • Skolen tilstræber, at alle klasser er på lejrskole mindst en gang i løbet af skoletiden.
 • Skolen tilstræber at inddrage forældrene i planlægning af og evt. deltagelse i ekskursioner og lejrskoler, når det er relevant.
 • Skolen tilstræber, at klassens primære personale deltager i lejrskolerne.
 • Skolen tilstræber, at der deltager voksne af hvert køn i lejrskolerne.

  Forældrenes ansvar
 • Alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever kan indsamle midler til formål, der går ud over, hvad der normalt kan finansieres af skolens budget.

 

Praktik og brobygning

Formål

Praktik og brobygning skal i videst muligt omfang gøre eleverne klar til ungdomsuddannelse.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at alle elever har mulighed for at komme i praktik i 8. og 9. klasse.
 • Skolen tilstræber, at der opsættes individuelle mål for alle praktik- og brobygningsforløb.
 • Skolen tilstræber at støtte eleverne og inddrage forældrene i at finde og vælge relevante praktiksteder og brobygningsforløb.

 

Forældrenes ansvar

 • Forældrene bakker op om elevernes deltagelse i praktik og brobygning.

Forældrene tilstræber at hjælpe hinanden med at finde praktiksteder til eleverne

Tilbage til oversigt principper