Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for skole-hjem-samtaler

Formål

Skole-hjem-samtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Mål

 • Skole-hjem-samtaler giver forældrene et fyldestgørende billede af elevens faglige udbytte og trivsel og er med til at sikre, at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide.
 • Skole-hjem-samtaler er med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål.
 • Skole-hjem-samtaler sikrer dialog mellem lærere, forældre og elev i forhold til fastsættelse og opnåelse af målene for barnets faglige og sociale udvikling.
 • Skole-hjem-samtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål.
 • Skole-hjem-samtalen understøttes af elevplanen samt evt. anden form for skriftligt materiale.

 

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber at indkalde til skole-hjem-samtaler i tilpas god tid og at afholde samtalerne, så alle forældre har en reel mulighed for at deltage.
 • Skolen udarbejder elevplanerne i tilpas god tid, så forældrene kan bruge dem som forberedelse til skole-hjem-samtalen.
 • Skolen indkalder i tilstrækkeligt omfang til skole-hjem-samtaler og vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjem-samtaler for en elev.
 • Skolen tilstræber at give forældrene fyldestgørende viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.
 • Skolen tilstræber, at forældrene får en fyldestgørende viden om elevens faglige og sociale udvikling i forbindelse med skole-hjem-samtalerne.
   

Forældrenes ansvar

 • Forældrene forbereder sig til skole-hjem-samtalen ved at gennemgå elevplanen og evt. andet skriftligt materiale sammen med deres barn.
 • Forældrene tilstræber, at mindst én forælder og eleven deltager i skole-hjem-samtalen.

  Tilbage til oversigt principper