Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for samarbejde og kommunikationen mellem skole og hjem

Formål

Kommunikation mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, som de kan.

Mål

 • Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld.
 • Alle forældre holder sig opdateret omkring de praktiske såvel som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag.
 • Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.
 • Forældrenes deltagelse i skolens liv skal styrke opbakningen til skolen og fællesskabet i barnets klasse.

Skolens ansvar

 • Skolens årgangsteams sikrer, at alle forældre er informeret om, hvem der er kontaktlærer, og hvem de skal kontakte i forskellige situationer.
 • Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder fravær.
 • Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter.
 • Skolen tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene.
 • Skolens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene - som hovedregel indenfor 2 arbejdsdage.

 

Forældrenes ansvar

 • Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang.
 • Forældrene skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.
 • Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager som udgangspunkt direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene henvendelse til skolelederen.
 • Forældre retter henvendelse til skolebestyrelsen ved behov for uddybning af principper, værdier og antimobbestrategi.
 • Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. Skolen bør inddrages, hvis det vurderes at have relevans for elevens trivsel og læring i skolen.
 • Forældrene sørger som udgangspunkt for, at deres barn møder undervisningsparat i skolen. Herunder at forældrene signalerer, at skolen er vigtig, samt at barnet er velforberedt og respekterer skolens regler og almindelige normer for god opførsel.
 • Forældrene tilstræber at deltage i de faglige og sociale arrangementer på skolen.

  Tilbage til oversigt principper