Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip om elevers brug af mobiltelefoner og devices

Formål

Med dette princip, og ud fra princippet om “Bring Your Own Device” (BYOD), er det hensigten at understøtte en ramme for at skabe øget fokus på læring, ro i undervisningen samt fremme bevægelse og sociale aktiviteter i undervisning og frikvarterer.

 

Mål

  • Målet er at understøtte et positivt og udviklende læringsmiljø.
  • Mobiltelefoner og devices udgør en vigtig del af børn og unges hverdag og kan dermed også bidrage som et relevant værktøj i undervisningen.

Mange børn og unge finder og udvikler relationer via digitale platforme, og det må anses som en del af elevernes dannelse, at de både lærer at navigere i virtuelle fora samt oplever værdien i fysisk samvær med hinanden.

  • Inddragelse/undtagelse af mobiltelefoner og devices i undervisningen bør tilpasses de respektive klasser, årgange og/eller faser med afsæt i medarbejdernes vurdering af forudsætningerne for at skabe god undervisning.

 

Skolens ansvar

  • Det er skolens ansvar, at de enkelte klasse-, årgangs- eller faseteams fastlægger og tydeliggør retningslinjer, som sikrer hensigtsmæssig brug af mobiltelefoner og devices i undervisningen/skoletiden.
  • Det er skolens ansvar, med udgangspunkt i princippet, at udarbejde retningslinjer for det kommende skoleår. Disse vil blive gennemgået med eleverne og præsenteret for forældrene hvert år i starten af skoleåret med henblik på en koordineret forståelse af retningslinjerne.
  • Retningslinjerne skal tydeliggøre forventningerne til hensigtsmæssig brug af mobiltelefoner og devices i undervisning og frikvarterer. Hvis det, for at sikre fokus på undervisningen, vurderes nødvendigt at opsætte et evt. forbud, vil skolebestyrelsen bakke forbuddet op.
    Det betyder, at retningslinjerne kan udformes forskelligt (klasse, årgang, fase) under hensyntagen til elevernes alder, modenhed og generelle forståelse af og tilgang til princippets mål; at sikre et positivt og udviklende læringsmiljø.

 

Forældrenes ansvar

  • Skolebestyrelsen opfordrer til, at forældre løbende taler med deres børn om de retningslinjer skolen har udstedt og bakker op herom.
  • Forældre til elever på Fælleshåbsskolen kan forvente at skolens ledelse og medarbejdere vil hjælpe det enkelte barn ved eventuelle problemer og at skolen altid vil kontakte hjemmet, hvis der er behov for det.

Tilbage til oversigt principper