Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for klassedannelse

Formål

 • Klassesammenlægning eller opdeling bør som udgangspunkt ske i forbindelse med et nyt skoleår.
 • Er det alligevel nødvendigt at gøre midt i et skoleår, bør det tilstræbes, at eventuelt ’overskydende timer’ kommer eleverne til gode i form af co-teaching timer.
 • Sammenlægning eller opdeling sker ud fra en samlet pædagogisk helhedsvurdering, der foretages i tæt samarbejde mellem årgangens lærere og pædagoger samt ledelsen. Den endelige beslutning ligger hos skolens ledelse.
   

Skolens ansvar
De nye klasser ligger fast. I tilfælde af mistrivsel kan klasseskift overvejes efter 2 måneder i den nye klasse og altid på baggrund af en pædagogisk indsats i tæt samarbejde mellem skole og hjem.

Kriterier for klassedannelse er bl.a. (uprioriteret rækkefølge):

 • Elevernes faglige relationer
 • Klassens læringsmiljø
 • Særlige faglige hensyn – fælles og individuelle
 • Klassefællesskab
 • Elevernes sociale relationer
   

Forud for dannelse af nye klasser sikrer skolens ledelse, at der er tydelig kommunikation til og dialog med forældre omkring processen så tidligt som muligt.
Dialog mellem skole og hjem prioriteres højt, og det tilstræbes, at der træffes den bedst mulige beslutning for såvel den enkelte elev som fællesskabet.

 

Tilbage til oversigt principper