Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for forældres deltagelse i skolens liv og barnets skolegang

Formål

Forældrenes deltagelse i barnets skolegang skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Mål

 • Alle forældres ressourcer udnyttes så godt som muligt til gavn for elevernes trivsel og læring.
 • Alle forældre er bevidste om, at deres engagement i deres barns skolegang er vigtig for barnets læring og trivsel.
 • Sociale og faglige arrangementer på skolen giver forældrene et indblik i deres barns hverdag på skolen.
 • Sociale og faglige arrangementer på skolen medvirker til at fremme såvel elev- som forældrefællesskaber i klassen.

 

Skolens ansvar

 • Skolen skal arbejde for, at forældrene bliver bevidste om, at deres deltagelse i barnets skolegang er vigtig for barnets læring og trivsel.
 • Skolen skal arbejde for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres barns læring i skolen bl.a. ved aktiviteter uden for skoletiden.
 • Skolen skal arbejde for, at en gruppe af forældre i hver klasse påtager sig rollen som kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.). Disse kan inddrages i planlægning og gennemførelse af forældremøder og tager initiativ til sociale arrangementer i klassen.
 • Skolen tilstræber at planlægge sociale og faglige arrangementer, så flest mulige forældre kan deltage.

 

Forældrenes ansvar

 • Forældrene tilstræber at støtte deres barns læring i videst muligt omfang i såvel skolen som i hjemmet.
 • Forældrene tilstræber at deltage i de faglige og sociale arrangementer på skolen.
 • Forældrene tilstræber at arbejde for et stærkt forældrefællesskab, så alle elevers læring og trivsel højnes.

  Tilbage til oversigt principper