Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for den åbne skole.

Formål

  • Den åbne skole skal gennem samarbejde med det omgivende samfund højne trivsel, motivationen, den faglige kvalitet og livsduelighed for eleverne.
  • Den åbne skole skal, gennem samarbejdet med det omgivende samfund, styrke den lokale sammenhængskraft og introducere eleverne til fritids- og fremtidsmuligheder.
  • Den åbne skole bidrager til en varieret skoledag.

 

Mål

  • Det tilstræbes at inddrage forældre i planlægning og gennemførelse af aktiviteter knyttet til den åbne skole. Skolen vil søge at inddrage forældre i f.eks. undervisning og fællessamlinger, når det vurderes relevant.
  • Det tilstræbes, at samarbejdet med musik-, kunst- og kulturskoler bidrager til at udvikle skolens musik- og billedkunstundervisning samt inspirerer eleverne til at udfolde deres musikalske og kunstneriske evner og interesser - evt. på eliteniveau.  Musikskolen skal fungere som sparrings- og/eller samarbejdspartner i forbindelse med etablering af valg- og profillinjefag.
  • Det tilstræbes, at samarbejdet med idrætsforeningerne styrker elevernes mulighed for at dyrke eliteidræt og giver eleverne en større indsigt i variationen af idrætsgrene og lyst til deltagelse i det lokale idrætsliv. Klubberne omkring skolen søges i videst muligt omfang inddraget i f.eks. tilblivelse af valgfag og profillinjer og efter behov i den almindelige undervisning.
  • Samarbejdet med ungdomsskolen giver eleverne mulighed for et alternativt uddannelsestilbud, når det er til gavn for deres læring og motivation. Ungdomsskolen inddrages i tilrettelæggelsen af valgfag og profillinjer. Endvidere tilstræbes det, at Fælleshåbsskolen og ungdomsskolen deler faglærere, når det vurderes at kunne komme børn og unge i nærområdet til gode.
  • Det tilstræbes, at samarbejdet med erhvervslivet styrker elevernes evne til innovation og iværksætteri samt deres uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

 

Tilbage til oversigt principper