Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for arbejdets fordeling mellem lærere og pædagoger

Formål

  • Sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne.
  • Sikre et fagligt og socialt udviklende miljø for personalet.

Mål

  • Undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
  • Det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, fx AKT, læsevejledning, understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter, m.v.
  • Det tilstræbes, at medarbejderteams sammensættes mangfoldigt med hensyn til eksempelvis anciennitet, alder, køn, etnicitet.
  • I fordeling af arbejdsopgaver skal der så vidt muligt lægges vægt på vurderinger af opgavens indhold og omfang, medarbejderens erfaring og kompetence samt klassens sammensætning.

    Tilbage til oversigt principper